วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ ผัก

สมุดภาพรูปผัก นี้จะเน้นเกี่ยวกับผักไทยๆ รูปส่วนใหญ่จะเน้นรูปจริง เพื่อให้น้องๆสามารถ
ดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบได้เวลาไปตลาดหรือ supermarket ได้ สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปผักนี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 9 หน้า


[ไม่สะดวกส่งให้ทาง email นะคะ]