วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: เรขาคณิต แบบที่ 3

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การมองหา รูปภาพ ที่มีรูปร่างต่างจากภาพอื่น
                                    แบบฝึกหัดนี้ จะดูไม่ยากมาก เพราะตัวเลือกจะมีแค่ 4 ตัวเลือก แต่มี
                                    รูปร่างแค่ 2แบบ ซึ่งเด็กๆ จะต้องใช้สมาธินิดหนึ่ง ในการวิเคราะห์ออกมา

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com