วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ อนุกรม[ที่3]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์ : เป็นการจัดเรียงลำดับ โดยเพิ่มจำนวนจาก 5อันดับ เป็น 6อันดับและใช้
                                     สิ่งของต่างๆ แบ่งหมวดหมู่แต่ละหน้าเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องมือ
                                     ทำสวน, เครื่องมือช่าง และ เฟอร์นิเจอร์แบบต่างๆ เป็นแบบฝึกหัดทาง
                                     ด้านมิติสัมพันธ์เบื้องต้น พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของประเภทต่างๆ
                                    ไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com