วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่3]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่แตกต่างจากเพื่อน โดยจะใช้ผลไม้เป็นรูปภาพ
                                มาเป็นโจทย์และเป็นผลไม้ชนิดเดียกันจะมีทั้งหมด 4ภาพ โดยน้องๆจะ
                               ต้องหาภาพที่มีลักษณะที่แตกต่างจากภาพอื่น แบบฝึกหัดนี้จะสังเกตได้ว่า
                               แก้วจะพยายามใช้ภาพผลไม้ในลักษณะผ่าซีกและเป็นผลไม้จริง เพื่อจะได้
                               ให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้และรู้ว่าในผลไม้ในมีลักษณะอย่างไร


เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com