วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่4]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการจับคู่เงาโดยพยายามจะเน้นให้ใน 1หน้านั้นถ้าเป็นเงาสัตว์
                                ก็จะเป็นเงาสัตว์ชนิดเดียวกัน เช่น เงารูปกา หรือ เงารูปแมว เป็นต้น
                                เป็นการฝึกทักษะในการมองเห็นอย่างหนึ่ง อีกทั้งคุณพ่อแม่อาจจะ
                                ตั้งคำถามได้ว่า เงาเหล่านี้คือสัตว์ชนิดใด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com