วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่1]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่สมบูรณ์ โดยรูปแบบคล้ายกับเกมส์จับผิดโดยมี
                                ภาพให้ 3ภาพ โดยใน 3ภาพนี้จะมีภาพที่สมบูรณ์เพียงภาพเดียว โดย
                                แบบฝึกหัดนี้จะใช้ภาพสัตว์เข้ามาใช้ พร้อมทั้งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
                                สัตว์ต่างๆไปด้วย

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com