วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่2]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่สมบูรณ์ โดยรูปแบบคล้ายกับเกมส์จับผิดโดยมีภาพ
                                ให้ 3ภาพ โดยใน 3ภาพนี้จะมีภาพที่สมบูรณ์เพียงภาพเดียว โดยแบบฝึกหัดนี้
                                จะใช้ภาพเกี่ยวกับการขนส่งเข้ามาใช้ พร้อมทั้งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวยาน
                                พาหนะและป้ายจราจรต่างๆไปด้วย 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com