วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ อนุกรม[ที่2]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์ : เกี่ยวกับอนุกรมการจัดเรียงลำดับ โดยเริ่มจากแบบง่ายๆก่อน เริ่มต้นจาก
                                     แค่ 5อันดับ โดยใช้รูปผักมาเป็นแบบ เพื่อเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องผักไป
                                     ในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com