วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่5]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ เป็นการจับคู่สี ลักษณะเป็นการจับคู่ภาพที่มีสีเหมือนกันกับภาพสีที่กำหนดให้
                                แบบฝึกหัดนี้จะดูคล้ายๆเกมส์นิดหนึ่ง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com