วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ [ที่2]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์ : เป็นการจับคู่รูปที่ขาดหายให้สมบูรณ์ โดยใช้รูปเงาของสัตว์และสิ่งของต่างๆ
                                     มาเป็นรูปแบบในการทำแบบฝึกหัด เพิ่มความยากขึ้นโดยเอามาผสมรวมกัน
                                     อยู่ในหน้าเดียวกัน

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com