วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ อนุกรม[ที่1]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์ : เกี่ยวกับอนุกรม การจัดเรียงลำดับ โดยเริ่มจากแบบง่ายๆก่อน เริ่มต้น
                                     จาก 5อันดับก่อน โดยใช้รูปสัตว์มาเป็นแบบ และพยายามจัดหมวดหมู่
                                     แต่หน้าให้เป็นประเภทเดียวกัน เช่นหน้าแรก สัตว์ป่า สัตว์น้ำ
                                     สัตว์ในฟาร์ม เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com